Ceník stavebních a řemeslných prací výrobních a montážních skupin ⒶKČÁCI.CZ™

Kompletní přehled prací a služeb seřazený podle logických skupin.

Ceník stavebních a řemeslných prací výrobních a montážních skupin ⒶKČÁCI.CZ™
   
Pomocné práce (manipulace, nošení) 150,- Kč / Hod
Řemeslná sazba 300,- Kč / Hod
Odborná sazba (Elektrikář) 350,- Kč / Hod 
Odborná sazba (Voda a Topení) 490,- Kč / Hod 
   

Tento ceník prací obsahuje samostatné oceněné položky, kalkulované za měrnou jednotku a bez DPH.

Ceny zahrnují celou režii firemního systému AKČÁCI.CZ včetně stavebního dohledu, logistiky materiálu, konzultací, vedení stavebního deníku v elektronické podobě a celkové garance prací !!! 

01 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE A ZAPOJOVÁNÍ

 ► 01-01 MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ELEKTRO SPOTŘEBIČŮ
MJ ZÁKAZNÍK
(01-01-01) Montáž televize a TV na zeď, nivelace, uchycení, začištění, zapojení ks 571,- Kč
(XXXX) Zapojení myčky, odpad, voda, elektřina včetně otestování ks 225,- Kč
 ► 01-02 ZAPOJENÍ SVĚTEL MJ ZÁKAZNÍK
(0019) Montáž stropního světla - rozměření, zapojení, očištění ks 239,- Kč
(0020) Montáž světla s výřezem do SDK - rozměření, zapojení, začištění ks 279,- Kč

 

01-03 ZAPOJENÍ  ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ
(0017) Osazení zásuvky do krabice - zapojení a oživení ks  123,- Kč
(0018) Osazení vypínače - zapojení, oživení a začištění ks 108,- Kč
01-04 OSAZENÍ ELEKTRO KRABIC A ROZVADĚČŮ
(0052) Osazení krabice KP68 do zdiva včetně sádrování ks 62,- Kč
(0055) Zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů ks 390,- Kč
01-05 ROZVODY KABELŮ A ELEKTRO KONCOVEK
(0054) Natažení UTP nebo TV kabelu do husího krku pomocí pera bm 21,- Kč 
(0021) Zhotovení WAGO spoje - 1 drát spoj 10,- Kč
(0056) Osazení LAN konektoru a odzkoušení testerem ks 60,- Kč
(0057) Osazení TV/SAT konektoru a odzkoušení testerem ks 52,- Kč

03 - IZOLACE

   POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
03-01 ZVUKOVÉ A TEPELNÉ IZOLACE
(0024) Vložení izolační vaty do stropů nebo šikmin v jedné vrstvě m2 36,- Kč
(0025) Vložení izolační vaty do příček nebo předstěn m2 31,- Kč
(0041) Vložení izolační vaty do kastlíku bm 33,- Kč
03-02 HYDROIZOLACE
(0026) Instalace parotěsné zábrany včetně zalepení m2 18,- Kč
(0027) Aplikace bandáže a hydroizolace (Stěrkováním v jedné vrstvě) m2 119,- Kč

07 - ZEDNICKÉ PRÁCE

   POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
  Škrábání starých maleb, do čisté štukové omítky m2 37,- Kč
  Penetrování podkladu stěny nebo stropu m2 17,- Kč
07-01 OMÍTÁNÍ
(0059) Špricování stěny m2 66,- Kč
(0060) Špricování stropu m2 89,- Kč
(0061) Jádrová omítka - ruční omítání stěny do 3 cm m2 235,- Kč
(0062) Jádrová omítka - ruční omítání stěny do 4 cm m2 262,- Kč
(0063) Jádrová omítka - ruční omítání stropu m2 255,- Kč
(0064) Jádrová omítka - ruční omítání špalety bm 139,- Kč
07-02 STĚRKOVÁNÍ
(0065) Stěrkování stěny lepidlem v 1 vrstvě s perlinkou - penetrace, perlinka a 1x stěrka  m2 126,- Kč
(0066) Stěrkování stěny lepidlem ve 2 vrstvách s perlinkou - penetrace, perlinka a 2x stěrka m2 166,- Kč
(0067) Stěrkování stěny lepidlem bez perlinky - penetrace a lepidlo 1 vrstva m2 87,- Kč
(0068) Stěrkování stropu lepidlem v 1 vrstvě s perlinkou - penetrace, perlinka a 1x stěrka m2 143,- Kč
(0069) Stěrkování stropu lepidlem ve 2 vrstvách s perlinkoiu - penetrace, perlinka a 2x stěrka m2 183,- Kč
(0070) Stěrkování stropu lepidlem bez perlinky - penetrace a stěrka m2 105,- Kč
07-03 ŠTUKOVÁNÍ
(0071) Štukování stěny ve dvou vrstvách + penetrování m2 142,- Kč
(0072) Štukování stropu ve dvou vrstvách + penetrování m2 165,- Kč
(0073) Štukování špalety ve dvou vrstvách + penetrování bm 127,- Kč
 

Okrasné štukování kolem zárubně - vytvoření dekorativního žlábku

bm 280,- Kč
 

Štukování kolem zárubně - oprava prasklin a doladění tetailu

bm 69,- Kč
 

Štukování po díře (od zásuvky atd..) vč. zasádrování = komplet vysprávka

ks 225,- Kč
 

Štukování po zazděném rozvaděči (pouze štuk)

ks 360,- kč
  Osazení plastových nebo Al rohů, oškrábání, penetrace a začištění,
usazení perlinky včetně finálního štukování do 50 cm šíře špalety
bm 219,- Kč
  Konečné štukování osazeného a nalepeného rohu ( penetrace, 2x štuk, začištění ) bm 89,- Kč

04 - OBKLADY A DLAŽBY

  POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
  Penetrace podkladu pro dlažbu včetně vysátí podlahy a očištění m2 22,- Kč
04-01 OBKLÁDÁNÍ STĚN
31 Obkládání keramických obkladů vč. spárování m2 834,- Kč
32 Lepení mozaiky vč. spárování m2 1 029,- Kč
42 Lepení listely vč. spárování bm 110,- Kč
  Obkládání keramických obkladů SLOŽITOST "A" - vč. spárování (nikka, šikmí podhled... atd) m2 975,- Kč
04-02 POKLÁDKA DLAŽBY
33 Pokládka keramické dlažby vč. spárování m2  834,- Kč
04-03 LEPENÍ SOKLŮ
34 Lepení hotového soklu vč. spárování bm 79,- Kč
35 Lepení soklu řezaného vč. spárování bm 96,- Kč
36 Lepení soklu schodového vč. spárování bm 118,- Kč
04-04 OSTATNÍ ODBORNOST
37 Vykroužení otvoru ks 76,- Kč
38 Pokládka na koso (příplatek) m2 58,- Kč
  Kamenický roh na obkladu bm  980,- Kč
  Kamenický roh na dlažbě bm 1 059,- Kč
  Montáž kovové lišty bm 74,- Kč

ZEDNICKÉ PRÁCE - Podlahy

 POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
 Usazení extrudovaného polystyrenu do podlahy ( 1 vrstva s dořezem ) m2 42,- Kč
 Vyrovnání podlahy samonivelační cementovou stěrkou do 6 mm m2 103,- Kč
 Vyrovnání podlahy samonivelační cementovou stěrkou do 10 mm m2 132,- Kč
 Usazení KARI sítě včetně svázání ok drátem - podložení a příprava m2 72,- Kč
 Betonování podlahy BP02 do síly 100 mm m2 163,- Kč

ZEDNICKÉ PRÁCE - Zdění

 POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
 Vyzdění příčky Ytong 10 cm m2 251,- Kč

05 - MALÍŘSKÉ PRÁCE

   POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
  Aplikace akrylátového tmelu do spojů a spár před finální malbou (vizuálně dekorativního) bm 18,- Kč
05-01 MALOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ
39 Malba nových zdí válečkem 3x + penetrace, přesný ořez (celke 4 palikace) m2 72,- Kč
40 Malba nových zdí válečkem 1 vrstva m2 18,- Kč
05-02 NÁTĚRY
43 Nátěr ocelových zárubní, broušení, ořez páskou a začištění  ks 407,- Kč

02 - POKLÁDKA PODLAH A PODLAHOVÝCH DOPLŇKŮ

   POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
02-01 PODLAHY DO ZÁMKŮ
28 Pokládky vinylové podlahy lepené nebo do zámků včetně parotěsné folie m2 235,- Kč
02-02 OBVODOVÉ SOKLY
22 Montáž podlahové lišty - soklování bez řezů (vč. akrylátu) bm 42,- Kč
23 Přesný řez podlahové lišty - spojení do rohu a koutů ks 25,- Kč
02-03 PŘECHODOVÉ LIŠTY
29 Přesné pasování a připevnění přechodové lišty mezi dveře ks 112,- Kč
30 Přesné pasování a připevnění přechodové lišty v prostoru místnosti bm 139,- Kč

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

 POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
Opláštění střešního okna včetně aplikování roků do čista ks 1350,- Kč
PŘÍČKY
Stavba příčky SDK do výšky 4m, (1x záklop z každé strany, bez vložení izolace) m2 379,- Kč
Stavba příčky SDK do výšky 4m, (2x záklop z každé strany, bez vložení izolace) m2 539,- Kč
Příplatek za každý další 1 záklop SDK m2 78,- Kč
PODHLEDY
Stavba šikmého podhledu SDK, (1x záklop 12,5 mm bez vložení izolace) m2 375,- Kč
Stavba šikmého podhledu SDK, (2x záklop 12,5 mm bez vložení izolace) m2 345,- Kč
Stavba šikmého podhledu SDK (1x záklop 15 mm bez vložení izolace) m2 389,- Kč
Stavba SDK Podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace a parotěsné fólie) m2 365,- Kč
Stavba SDK Podhled rovný (2x záklop 12,5mm, bez izolace a parotěsné fólie) m2 435,- Kč
Stavba SDK Podhled rovný (1x záklop 12,5mm, s izolací a parotěsnou fólií) m2 420,- Kč
Stavba SDK Podhled rovný (2x záklop 12,5mm, s izolací a parotěsnou folií) m2 470,- Kč
PŘEDSTĚNY
Lepení sádrokartonové desky na zeď m2 375,- Kč
Osazení plastových nebo Al rohů do SDK včetně finálního začištění (FINIŠKA) bm 102,- Kč
KASTLIKY A OBLOŽENÍ TRÁMŮ   
Kastlík dvoustranný do 50cm jedna strana (1x záklop, vč. rohování do finishe, bez izolace) bm 495,- Kč
Kastlík Třístranný do 50cm jedna strana (1x záklop, vč. rohování do finishe, bez izolace) bm 702,- Kč
Zhotovení SDK protupu vč. rohování do čista, se zadní SDK stěnou (falešné okno) m2 1 050,- Kč
Zhotovení SDK prstupu vč. rohování do čista, (falkešné okno) m2 985,- Kč
Zaklopení kastlíku samostatně (1x záklop) bm 180,- Kč
Zaklopení kastlíku samostatně (2x záklop) bm 370,- Kč

08 - BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

   POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
08-01 ODSEKÁNÍ KERAMIKY
(0074) Hrubé odsekání keramického obkladu (bez začištění) m2 126,- Kč
(0075) Hrubé odsekání keramické dlažby (bez začištění) m2 120,- Kč
(0076) Hrubé odsekání keramického soklu (bez začištění) bm 18,- Kč
(0077) Hrubé bourání dlažby s podkladem do síly betonu 8 cm m2 159,- Kč
08-02 BOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
  Bourání ZDĚNÉ příčky o síle 7 cm + m2 77,- Kč
  Bourání ZDĚNÉ příčky o síle 10 cm + m2 98,- Kč
  Bourání ZDĚNÉ příčky o sílé 15 cm + m2 147,- Kč
  Bourání ZDĚNÉ příčky o síle 20 cm + m2 189,- Kč
  Bourání ZDĚNÉ příčky o síle 30 cm + m2 275,- Kč
  Bourání ZDĚNÉ příčky o síle 40 cm + m2 365,- Kč
DEMONTÁŽ SANITY
  Demontáž sprchové zástěny vč. očištění silikonů ks 435,- Kč
  Demontáž sprchové vaničky přilepené silikonem vč. očištění od silikonů ks 585,- Kč
ROVNÁNÍ STĚN
  Ruční sekání nerovného povrchu - hrbolů a nanesených zatvrdlých hmot m2 709,- Kč

RUČNÍ PŘESUNY HMOT A MANIPULACE

 POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
Ruční přesun stavebních hmot do patra od 20-50 ti metrů (max. 2 patro) kg 1,50 Kč

06 - INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - ROZVODY VODY a ODPADŮ

 POPIS ČINNOSTI MJ ZÁKAZNÍK
06-01 MONTÁŽ A USAZENÍ VEDENÍ NA VODU
 (0044) Usazení PPR trubky do průměru 25 mm bm 91,- Kč
 (0045) Montáž PPR spojky, kolena, odbočky do průměru 40 mm (zavaření) ks 65,- Kč
 (0046) Montáž a uchycení zástřiku do zdi - pro kohout ( sádrování, vystředění ) ks 149,- Kč
 (0047) Přechod a napojení z PPR na ocel nebo měď ks 107,- Kč
06-02 MONTÁŽ A USAZENÍ VEDENÍ ODPADŮ
(0048) Uložení odpadní PP-HT trubky do průměru 75 mm - včetně fixace sádrou m 76,- Kč
(0049) Montáž a izolace PP-HT odbočky nebo kolena včetně fixace ks 54,- Kč
(0050) Uložení odpadní trubky do průměru 125 mm - včetně fixace sádrou m 91,- Kč
(0051) Usazení, napojení a fixace protipachového sifonu do zdi  ks   269,- Kč

09 - MONTÁŽNÍ PRÁCE - APLIKOVÁNÍ A KOMPLETACE

 ► 09-01 MONTÁŽ KOUPELNOVÉ SANITY MJ ZÁKAZNÍK
(XXXX) Montáž a instalace závěsného WC (zapojení a obsilikonování) ks 883,- Kč
(XXXX) Montáž a instalace samostatného umyvadla (zapojení a obsilikonování) ks 815,- Kč
(XXXX) Montáž a instalace umyvadla se skříňkou (zapojení a obsilikonování) ks 1 059,- Kč
(XXXX) Instalace sprchové vaničky (včetně zapojení a aplikace silikonu) ks 990,- Kč
(XXXX) Montáž a instalace PVC sprchové zástěny (vč. obsilikonování) ks 1 390,- Kč
(XXXX) Montáž a instalace skleněné sprchové zástěny (vč. obsilikonování) ks 1 949,- Kč
(XXXX) Aplikace silikonu (vizuálně dekorativního)  bm 39,- Kč
(XXXX) Finální kompletace podomítkové baterie vč. instalování sprchy ks 810,- Kč
(XXXX) Instalace rohového ventilu (roháčku) ks 89,-Kč
 ► 09-02 MONTÁŽ DVEŘÍ A DOPLŇKŮ MJ ZÁKAZNÍK
(XXXX) Pasování a montáž kování na vstupní dveře do bytu (fabka+ klika) ks 450,- Kč
(XXXX) Pasování a montáž kování na interiérové dveře v bytě (fabka+klika) ks 249,- Kč
 ► 09-03 MONTÁŽ ZRCADEL MJ ZÁKAZNÍK
(XXXX) Montáž a instalace zrcadla (povrchově - odnímatelného) do 50 cm ks 210,- Kč
(XXXX) Montáž a instalace podsvíceného LED zrcadla do 100 cm ks 355,- Kč
(XXXX) Montáž a instalace zrcadla (příprava, lepení a finální dočištění) ks 450,- Kč
 ► 09-04 MONTÁŽ POLIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ MJ ZÁKAZNÍK
(XXXX) Montáž skleněné police do koupelny - 2 úchyty ks 225,- Kč
(XXXX) Montáž drátěné nerez police do sprchy ks 225,- Kč
(XXXX) Montáž držáku na toaletní papír  ks 203,- Kč
(XXXX) Montáž držáku na WC štětku ks 195,- Kč
 ► 09-05 MONTÁŽ NÁBYTKU MJ ZÁKAZNÍK
(XXXX) Montáž a sestavení nízkého nábytkového korpusu ks 470,- Kč
(XXXX) Montáž a sestavení vysokého nábytkového korpusu ks 752,- Kč
(XXXX) Montáž a vsazení skříňových dvířek ks 184,- Kč
(XXXX) Montáž nábytkové zásuvky (šuplíku) vč. vsazení do korpusu ks 229,- Kč
(XXXX) Montáž nábytkového madélka (úchytu) ks 97,- Kč
(XXXX) Podlepení skříňky nebo police na zeď (vč. silikonování) (metr spoje) bm 74,- Kč
 ► 09-06 MONTÁŽE KUCHYNÍ    MJ ZÁKAZNÍK
(0078) Sestavení a kompletace spodních korpusů a skříněk bm 1475,- Kč
(0079) Sestavení a kompletace vrchních korpusů a skříněk bm 1187,- Kč
(0080) Sestavení a kompletace vysokých korpusů a skříněk bm 2190,- Kč
(0081) Montáž pracovní desky - napasování a uchycení včetně lišty a hran bm 585,- Kč
(0082) Zkrácení a napasování montážních nožiček u kuchyně ks 32,- Kč
(0083) Výřez otvoru pracovní desky pro dřez ks 416,- Kč
(0084) Výřez otvoru pracovní desky pro varnou desku ks 416,- Kč
(0085) Uchycení, napasování a zapojení vestavné trouby ks 715,- Kč
(0086) Uchycení, napasování a zapojení elektrické varné desky ks 665,- Kč
(0087) Uchycení, napasování a zapojení plynové varné desky ks 954,- Kč
(0088) Uchycení a zapojení vodovodní kuchyňské baterie ks 406,- Kč
(0089) Montáž a zapojení vestavné myčky nádobí ks 838,- Kč
(0090) Montáž a zapojení vestavné digestoře ks 779,- Kč
(0091) Montáž a zapojení venkovní digestoře ks 623,- Kč
(0092) Osazení a zapojení vestavné lednice ks 754,- Kč
(0093) Osazení, seřízení a zapojení volně stojící myčky ks 320,- Kč
       
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Pokud máte ověřenou registraci, přihlaste se